Den information som tillgängliggörs på Ordning och Redovisning i Stockholm AB:s webbsida, Facebook-sida och LinkedIn-profil är endast avsedd som allmän information och skall ses som vägledning och utgör inte, och skall heller inte användas vid, professionell rådgivning.

Eftersom det kan finnas en risk för att materialet inte är uttömmande eller helt uppdaterat, bör det inte läggas till grund för åtgärder eller beslut i avsaknad av rådgivning. Ordning och Redovisning i Stockholm AB är inte ansvarigt för någon direkt eller indirekt användning av innehållet på denna hemsida och våra sidor i sociala medier och tar därför inget ekonomiskt eller juridiskt ansvar för lämnad information.