”Om våra kunders ekonomi mår bra, mår vi bra!”

Låt oss hjälpa er med följande

 • Löpande bokföring
  • Löpande bokföring
  • Lagerredovisning
  • Projektredovisning
  • Kundreskontra
  • Leverantörsreskontra
  • Betalningar
  • Löneadministration
  • Periodisk sammanställning
  • Skattedeklarationer
 • Bokslut och årsredovisningar
 • Rapportering utifrån ert behov
  • Resultat- och balansrapporter
 • Ekonomisk uppföljning och analys
 • Personalfrågor
 • Rådgivning
 • Allmän administration